Giải TBĐ địa 7 bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 20. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7.

Bài 1: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 7

Điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng.

Hoạt động kinh tế cổ truyền ở các vùng núi gồm:

Trả lời:

Hoạt động kinh tế cổ truyền ở các vùng núi gồm:

Bài 2: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 7

Em hãy cho biết sự khác nhau cơ bản trong việc khai thác đất đai để sản xuất giữa vùng núi ở đới nóng và đới ôn hòa?

Trả lời:

Sự khác nhau cơ bản trong việc khai thác đất đai để sản xuất giữa vùng núi ở đới nóng và đới ôn hòa:

  • Đới nóng: khai thác đất để sản xuất từ nơi có nước lên cao (từ chân núi lên đỉnh núi).
  • Đới ôn hòa: khai thác đất để sản xuất từ trên cao xuống (từ đỉnh núi xuống chân núi).

Bài 3: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 7

Để khai thác hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vùng núi, người dân nơi đây cần phải làm gì?

Trả lời:

Để khai thác hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vùng núi, người dân nơi đây cần:

  • Khai thác tài nguyên có kế hoạch.
  • Khoanh nuôi, rồng và bảo vệ rừng.
  • Bảo tồn thiên nhiên đa dạng, các loài động, thực vật quý hiếm.
  • Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc ở miền núi.
  • Quảng bá các sản phẩm các ngành kinh tế cổ truyền, đặc biệt là sản phẩm thủ công nghệp.

  • 6 lượt xem