Giải TBĐ địa 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp) sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 34. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ bên và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Nhận xét về sự phân bố của các trung tâm công nghiệp

Nêu và giải thích sự phân bố của một số ngành công nghiệp sau:

  • Luyện kim (đen, màu)
  • Đóng tàu biển
  • Công nghệ cao (điệntử, hàng không vũ trụ)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 7

Qua bảng số liệu ở trang 124 trong SGK, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP và vai trò ngành dịch vụ của các nước?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem