Giải TBĐ địa 7 bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 38. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 7

Chọn ý em cho là đúng:

Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

A. Người Anh Điêng với người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

B. Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi

C. Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi và người Anh Điêng

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 7

Chọn đáp án mà em cho là đúng

Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ dân đô thị khoảng:

A. 70%

B. 75%

C. 80%

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy:

  • Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư, đô thị của Trung và Nam Mĩ. Giải thích vì sao có nơi dân cư thưa thớt.....................
  • Nêu tên các đô thị lớn ở Trung và Nam Mĩ:
    • Trên 8 triệu dân
    • Từ 5 đến 8 triệu dân
    • Từ 3 đến 5 triệu dân

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 7

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 118 lượt xem