Giải bài 2 trang 38 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 7

Chọn đáp án mà em cho là đúng

Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ dân đô thị khoảng:

A. 70%

B. 75%

C. 80%

Bài làm:

Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ dân đô thị khoảng:

B. 75%

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021