Giải bài tập 2 trang 50 sách TBĐ địa lí 7

 • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ trên, em hãy nêu tên một số ngành công nghiệp hiện đại và một số trung tâm công nghiệp lớn của khu vực Tây và Trung Âu?

Bài làm:

Một số ngành công nghiệp hiện đại ở Tây và Trung Âu là:

 • Cơ khí
 • Điện và điện tử
 • Hóa chất
 • Sản xuất ô tô...

Một số trung tâm công nghiệp lớn của Tây và Trung Âu:

 • Liông
 • Beclin
 • Hămbuôc
 • Macxây
 • Luân Đôn
 • Vacxava
 • Pari
 • Giaxgâu
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021