Giải bài 3 trang 36 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 36 - sách TBĐ địa lí 7

Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ và Bắc Mĩ khác nhau ở những điểm chính nào?

Bài làm:

Giống nhau: Nam Mĩ và Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

Khác nhau :

  • Bấc Mĩ phía đông là núi già; Nam Mĩ phía đông là cao nguyên.
  • Hệ thống Coóc-đi-e chiếm 1/2 lục địa Bắc Mĩ nhưng hệ thống An-đét chỉ chiếm phần nhỏ diện tích Nam Mĩ.
  • Bắc Mĩ, đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía n
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021