Giải TBĐ địa 7 bài 61: Thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 61 sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 54. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây tên một số nước thuộc các khu vực của châu Âu.

Khu vực Bắc ÂuKhu vực Tây và Trung ÂuKhu vực Nam ÂuKhu vực Đông Âu

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 8

Vẽ biểu đồ hình tròn (dựa vào số liệu trang 185 trong SGK) để thể hiện rõ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 8

Hãy so sánh cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina để nêu rõ trình độ phát triển kinh tế của cả hai nước này?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021