Giải bài tập 1 trang 51 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Nêu tên các dãy núi chính theo thứ tự từ Tây sang Đông. Nêu nhận xét về địa hình khu vực Nam Âu?

Bài làm:

Các dãy núi chính theo thứ tự từ Tây sang Đông khu vực Nam Âu:

  • Dãy Môrêna
  • Dãy Pirênê
  • Dãy Apennin
  • Dãy Anpơ Đinarich
  • Dãy Bancăng

Nhận xét địa hình khu vực Nam Âu:

  • Phần lớn diện tích khu vực là núi và cao nguyên
  • Đồng bằng nhỏ hẹp ven biển
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021