Giải bài tập 2 trang 44 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ “Hướng gió và lượng mưa ở Ôxtrâylia” dưới đây, em hãy:

  • Tô màu để phân biệt rõ: Gió Tín phong, gió mùa, gió Tây ôn đới.
  • Điền vào chỗ chấm (...) trên lược đồ tên các hoang mạc:Victoria Lớn, Sa Mạc Lớn và tên dãy núi Đông Ôxtrâylia
  • Dựa vào kết quả bài làm, nội dung SGK và vị trí của lục địa Ôxtrâylia, em hãy giải thích sự phân bố các hoang mạc và phân bố mưa ở lục địa này

Bài làm:

Giải thích sự phân bố hoang mạc và phân bố lượng mưa lục địa Ôxtrâylia:

Hoang mạc phân bố ở trung tâm ở lục địa Ôxtrâylia và kéo dài ra sát biển phía tây. Do ở phía tây có dòng biển lạnh Tây Ôxtrâylia chảy qua, cùng với đó là do càng vào sâu trong lục địa thì độ ẩm càng ít, gây khô hạn.

Lượng mưa phân bố không đều giữa các khu vực:

  • Mưa trên 1501mm là Pa-pua Niu Ghi-nê, do đây là nơi có khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm.
  • Rìa bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a có lượng mưa từ 1001 đến 1500 mm, khu vực có gió mùa hoạt động và một phần gió Tín phong đi qua biển.
  • Một phần diện tích bắc, nam và đông của lục địa có lượng mưa từ 501 đến 1000 mm, do ảnh hưởng địa hình, gió mang theo hơi nước nên gây mưa hết ở các sườn đón gió.
  • Sâu lục địa lượng mưa ít vì chịu ảnh hướng của hiệu ứng phơn, đồng thời khu vực lục địa nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021