Giải bài 1 trang 37 sách TBĐ địa lí 7

 • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 37 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào hình 42.1 trong SGK, trình bày sự phân bố của các đới và kiểu khí hậu của Trung và Nam Mĩ?

Bài làm:

Sự phân bố của các đới và kiểu khí hậu của Trung và Nam Mĩ là:

Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc xích đạo đến tận vòng cực Nam, nên có đủ các đới khí hậu: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

 • Khí hậu xích đạo: khu vực tây bắc đồng bằng Amadôn đến duyên hải Thái Bình Dương.
 • Khí hậu cận xích đạo: nửa phía đông bắc của dải đất Trung Mĩ, sơn nguyên Guyan, sơn nguyên Braxin và phần còn lại của đồng bằng Amadôn.
 • Khí hậu nhiệt đới:
  • Nhiệt đới khô: nửa phía tây nam dải đất Trung Mĩ, miền trung dãy Anđét
  • Nhiệt đới ẩm: phía bắc đồng bằng La-pla-ta và duyên hải phía đông cao nguyên Braxin.
 • Khí hậu cận nhiệt đới:
  • Cận nhiệt địa trung hải: dải duyên hải hẹp phía Tây của Nam Anđét
  • Cận nhiệt đới lục địa: phần phia Nam của dãy Anđét và phía Tây đồng bằng Pampa
  • Cận nhiệt đới hải dương: Phần phía Đông của đồng bẳng Pampa
 • Khí hậu ôn đới:
  • Ôn đới hải dương: một hải hẹp ven Thái Bình Dương của cao nguyên Pa-ta-gô-ni
  • Ôn đới lục địa: phần phía đông của cao nguyên Pa-ta-gô-ni
 • Khí hậu núi cao: trên khu vực núi cao của dãy Anđét
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021