Giải bài 2 trang 34 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 7

Qua bảng số liệu ở trang 124 trong SGK, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP và vai trò ngành dịch vụ của các nước?

Bài làm:

Nhận xét cơ cấu GDP của một số nước ở Bắc Mĩ:

Cơ cấu GDP của một số nước ở Bắc Mĩ tương đối giống nhau.

Dịch vụ là ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất từ 68 - 72%.

Công nghiệp chiếm tỉ trọng không quá lớn chỉ 26- 28%

Nông nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng rất ít chỉ 2 - 5%

=> Nền kinh tế của Hoa Kì, Ca-na-đa và Mê-hi-cô do ngành dịch vụ làm chủ đạo và đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Vai trò ngành dịch vụ của các nước:

Như quan sát ở bảng trên ta thấy, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng rất lớn (khoảng 68 - 72%) trong cơ cấu GDP các ngành ở Hoa Kì, Mê-hi-co và Ca-na-da. Do đó, đây là ngành chủ đạo trong nền kinh tế các nước và tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất của nền kinh tế.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021