Giải TBĐ địa 7 bài 40: Thực hành tìm hiểu vùng nông nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng nông nghiệp "vành đai mặt trời"

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 40: Thực hành tìm hiểu vùng nông nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng nông nghiệp "vành đai mặt trời" sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 35. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào hình 40.1 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy:

  • Nêu tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Bắc Hoa Kì?
  • Đối chiếu với lược đồ công nghiệp Bắc Mỹ (bài 39), cho biết vùng Đông Bắc Hoa Kì có những ngành công nghiệp nào?
  • Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì có thời bị sa sút?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 40.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học hãy giải thích vì sao nguồn vốn và lao động của Hoa Kì lại chuyển dịch từ vùng công nghiệp Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ công nghiệp Bắc Mĩ (bài 39) và kiến thức đã học, cho biết vùng công nghiệp mới có các ngành công nghiệp nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021