Giải bài 1 trang 30 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ trên, em hãy mô tả vị trí và giới hạn của Châu Mĩ theo dàn ý:

  • Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu........ Phía Bắc tiếp giáp với ............, phía Tây tiếp giáp với ..........., phía Đông tiếp giáp với ..........
  • Châu Mỹ gồm ........ lục địa. Đó là lục địa ........có diện tích ............ và lục địa ...........với diện tích là ............Nối liền hai lục địa là eo đất........
  • Châu Mỹ có lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam, khoảng từ vĩ độ ........ đên khoảng vĩ độ........... Với đặc điểm như vậy, nên châu Mỹ có rất nhiều đới ...........

Bài làm:

  • Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. Phía Bắc tiếp giáp với Bắc Băng Dương, phía Tây tiếp giáp với Thái Bình Dương, phía Đông tiếp giáp với Đại Tây Dương
  • Châu Mỹ gồm 2 lục địa. Đó là lục địa Bắc Mĩ có diện tích 24,2 triệu và lục địa Nam Mĩ với diện tích là 17,8 triệu .Nối liền hai lục địa là eo đất Parama
  • Châu Mỹ có lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam, khoảng từ vĩ độ 70°B đên khoảng vĩ độ 55°N Với đặc điểm như vậy, nên châu Mỹ có rất nhiều đới khí hậu.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021