Giải bài 1 trang 29 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên 3 đến 4 nước có thu nhập bình quân đầu người tương ứng vào bảng dưới đây:

Tên nướcThuộc khu vực

Thu nhập bình quân đầu người

(USD/người)

Mức độ phát triển kinh tế

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Trên 2500

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Từ 1000 đến 2500

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Dưới 200

..............................

..............................

..............................

Bài làm:

Tên nướcThuộc khu vực

Thu nhập bình quân đầu người

(USD/người)

Mức độ phát triển kinh tế

Nam Phi

Bốt - xoa-na

Ga-bông

Li-bi

Nam Phi

Nam Phi

Trung Phi

Bắc Phi

Trên 2500Đang phát triển

Na-mi-bi-a

Ma-rốc

An-giê-ri

Ai -cập

Nam Phi

Bắc Phi

Bắc Phi

Bắc Phi

Từ 1000 đến 2500Đang phát triển

Ni-giê

Xơ-mali

Sát

Ê-ri-tơ-ri-a

Bắc Phi

Trung Phi

Bắc Phi

Trung Phi

Dưới 200Kém phát triển
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021