Giải bài tập 2 trang 39 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào hình 45.1 trong SGK:

  • Nêu nhận xét về sự phân bố ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ?
  • Dựa vào lược đồ Tự nhiên châu Mĩ và kiến thức đã học, giải thích về sự phân bố các ngành công nghiệp khai thác dầu, luyện kim đen, luyện kim màu, dệt ở Trung và Nam Mĩ?

Bài làm:

Nhận xét:

Các ngành công nghiệp chủ yếu của khu vực Trang và Nam Mĩ phân bố không giống nhau. Mỗi khu vực, mỗi vùng đều có những thế mạnh nhất định.

  • Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện.
  • Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng.
  • Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.

Giải thích:

Các ngành công nghiệp khai thác dầu, luyện kim đen, luyện kim màu, dệt ở Trung và Nam Mĩ đều phân bố phù hợp với sự phân bố của nguồn nguyên liệu:

  • Sự phân bố ngành công nghiệp khai thác dầu tương ứng với sự phân bố các mỏ dầu lớn ở Nam Mĩ thuộc Côlômbia, Vênêxuêla, Braxin, Achentina
  • Ngành luyện kim đen, luyện kim màu phân bố chủ yếu ở Chilê, Braxin, nơi phân bố những mỏ khoáng sản sắt và kim loại màu.
  • Ngành dệt phân bố trên những vùng trồng bông lớn (Braxin, Achentina) và gần những khu vực phát triển ngành khai thác dầu (Côlômbia, Vênêxuêla)
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021