Giải bài tập 3 trang 45 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho đúng:

ABChọn ý ở cột A và B

1. Ven biển Tây Âu

2. Vùng nội địa

3. Phía Đông Nam Châu Âu

4. Ven Địa Trung Hải

a.Thảo nguyên

b. Rừng lá cứng, cây bụi gai

c. Rừng lá rộng (sồi, dẻ...)

d. Rừng lá kim (thông, tùng...)

...........................

...........................

...........................

...........................

Bài làm:

ABChọn ý ở cột A và B

1. Ven biển Tây Âu

2. Vùng nội địa

3. Phía Đông Nam Châu Âu

4. Ven Địa Trung Hải

a.Thảo nguyên

b. Rừng lá cứng, cây bụi gai

c. Rừng lá rộng (sồi, dẻ...)

d. Rừng lá kim (thông, tùng...)

1 - c

2 - d

3 - a

4 - b

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021