Giải TBĐ địa 7 bài 53: Thực hành đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 53 sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 46. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 46 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 51.2 trong SGK, em hãy:

  • Nêu nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ vùng ven biển vào trong nội địa dọc theo vĩ độ 60°B của châu Âu và giải thích vì sao lại có sự thay đổi như vậy?
  • Nhận xét về đường đẳng nhiệt 0°C và giải thích vì sao chúng lại phân bố như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 46 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và kí hiệu thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu dưới đây kết hợp với nội dung SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa, từ đó rút ra kết luận về kiểu khí hậu của từng biểu đồ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021