Giải bài 1 trang 38 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 7

Chọn ý em cho là đúng:

Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

A. Người Anh Điêng với người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

B. Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi

C. Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi và người Anh Điêng

Bài làm:

Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

C. Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi và người Anh Điêng

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021