Giải bài tập 1 trang 40 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào bản đồ treo tường châu Mĩ – Địa lí tự nhiên (hoặc tập bản đồ thế giới và các châu lục), hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung phù hợp:

Dãy Anđét là một dãy núi.........., nằm ở ......... lục địa Nam Mĩ, chạy dài từ ............ xuống ........... Trên dãy núi có nhiều đỉnh núi cao trên 5000m như......... ............ ............

Do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh .............., chạy sát gần bờ, nên khí hậu nơi đây hầu như ............. và là nơi ............... nhất châu lục.

Bài làm:

Dãy Anđét là một dãy núi trẻ, nằm ở phía Tây lục địa Nam Mĩ, chạy dài từ Bắc xuống Nam. Trên dãy núi có nhiều đỉnh núi cao trên 5000m như Simbôrađô, Huacaran, Côrôpuna, Iliampu...

Do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pêru, chạy sát gần bờ, nên khí hậu nơi đây hầu như khô hạn và là nơi ít mưa nhất châu lục.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021