Giải bài tập 3 trang 54 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 8

Hãy so sánh cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina để nêu rõ trình độ phát triển kinh tế của cả hai nước này?

Bài làm:

Trong cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina năm 2000:

  • Ucraina có tỉ trọng ngành nông, lâm và ngư nghiệp là 14%, cao gấp 4,7 lần tỉ trọng ngành nông, lâm và ngư nghiệp của Pháp (3%).
  • Tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng của Ucraina (38,5%) cũng cao gấp 1,5 lần tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng của Pháp (26,1%).
  • Tỉ trọng ngành dịch vụ của Pháp (70,9%) cao gấp 1,5 lần tỉ trong ngành dịch vụ của Ucraina (47,5%).

=> Như vậy, nên kinh tế của Pháp phát triển mạnh hơn so với Ucraina.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021