Giải TBĐ địa 7 bài 59: Khu vực Đông Âu

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 59 sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 52. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 52 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ bên, hãy:

  • Ghi tên các nước ở khu vực Đông Âu..........................
  • Mô tả những nét chính về địa hình của khu vực Đông Âu.............................
  • Quan sát lược đồ “Khu vực Đông Âu” kết hợp với nội dung SGK, em hãy mô tả sự thay đổi của thảm thực vật từ Bắc xuống Nam của Đông Âu và giải thích sự phân bố đó:...............................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 52 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ và nội dung SGK, em hãy nêu các nguồn tài nguyên chủ yếu và những ngành kinh tế chính của khu vực Đông Âu

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021