Giải bài tập 1 trang 42 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ và nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (...) trong lược đồ trên tên: quần đảo Niu Dilen, các chuỗi đảo Mêlanêdi, Micrônêdi, Pôlinêdi.

Bài làm:

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021