Giải bài 2 trang 30 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 7

Tìm vị trí kênh đào Panama và nêu ý nghĩa kinh tế của kênh đào này?

Bài làm:

Ví trí kênh đào Parama:

Ý nghĩa kinh tế kênh đào Parama:

Kênh đào Pa ra ma có chiều rộng không đến 50 km, được xây dựng và hoàn thành vào năm 1914.

Sự có mặt của kênh đào Pa ra ma đã có ý nghĩa kinh tế rất lớn. Trước hết, Kênh đào Pa-na-ma đã rút ngắn con đường đi biển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển đường biển. Ngoài ra, cũng nhờ kênh đào này mà việc giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021