Giải bài 3 trang 35 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ công nghiệp Bắc Mĩ (bài 39) và kiến thức đã học, cho biết vùng công nghiệp mới có các ngành công nghiệp nào?

Bài làm:

Dựa vào lược đồ công nghiệp Bắc Mĩ, ta thấy vùng công nghiệp mới có các ngành công nghiệp:

  • Sản xuất ô tô
  • Hóa chất
  • Lọc dầu
  • Luyện kim màu
  • Cơ khí......
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021