Giải bài 1 trang 33 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào bảng “Nông nghiệp các nước Bắc Mỹ năm 2001” trang 119 trong SGK, em hãy:

  • Nêu nhận xét về tỉ lệ lao động trong nông nghiệp và khối lượng một số nông phẩm chính của các nước. Hãy giải thích.........................................
  • Nêu nhận xét về nền nông nghiệp Hoa Kì.............................................

Bài làm:

Nhận xét:

Quan sát bảng số liệu ta thấy:

  • Hoa Kì và Canađa có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn, đặc biệt là Hoa Kì.
  • Mê-hi-cô có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp còn tương đối cao và sản xuất ra khối lượng nông sản chưa lớn so với số lao động.

Giải thích: Sở dĩ, Hoa Kì và Canađa có diện tích đất nông nghiệp lớn, trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn.Trong khi đó, Mê-hi-cô có trình độ triển thấp hơn, phải sử dụng lao động bằng chân tay trong nông nghiệp nhiều hơn.

Nhận xét về nền nông nghiệp Hoa Kì:

  • Nền nông nghiệp Hoa Kì phát triển mạnh, đứng đầu thế giới.
  • Nhờ áp dụng khoa học, kĩ thuật tiên tiến, nên năng suất đạt mức cao
  • Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021