Giải bài tập 2 trang 54 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 8

Vẽ biểu đồ hình tròn (dựa vào số liệu trang 185 trong SGK) để thể hiện rõ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina.

Bài làm:

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021