Giải bài tập 2 trang 43 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 43 - sách TBĐ địa lí 7

Các câu sau đúng hay sai (Điền chữ Đ vào câu em cho là đúng)?

a. Châu Đại Dương là châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới

b. Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa

c. Do lực lượng lao động nông nghiệp đông, nên Ôxtrâylia và Niu Dilen nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa,

d. Các quốc đảo của châu Đại Dương (trừ Niu Dilen) đều là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

Bài làm:

Những câu đúng là:

a. Châu Đại Dương là châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới

d. Các quốc đảo của châu Đại Dương (trừ Niu Dilen) đều là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021