Giải TBĐ địa 7 bài 35: Khái quát Châu Mĩ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 35: Khái quát Châu Mĩ sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 30. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ trên, em hãy mô tả vị trí và giới hạn của Châu Mĩ theo dàn ý:

  • Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu........ Phía Bắc tiếp giáp với ............, phía Tây tiếp giáp với ..........., phía Đông tiếp giáp với ..........
  • Châu Mỹ gồm ........ lục địa. Đó là lục địa ........có diện tích ............ và lục địa ...........với diện tích là ............Nối liền hai lục địa là eo đất........
  • Châu Mỹ có lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam, khoảng từ vĩ độ ........ đên khoảng vĩ độ........... Với đặc điểm như vậy, nên châu Mỹ có rất nhiều đới ...........

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 7

Tìm vị trí kênh đào Panama và nêu ý nghĩa kinh tế của kênh đào này?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem