Giải bài 3 trang 30 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng?

Bài làm:

Trước thế kỉ XV, Châu Mĩ có người Anh–Điêng và người Ex–ki–mô thuộc chủng tộc Môn–gô–lô–it. Đến thế kỉ XVI có thêm chủng tộc Ơ–rô–pê–ô–it, Nê–grô–it...

Có thể nói, Châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng. Sở dĩ như vậy là do một phần Châu Mĩ được phá kiến muộn (thế kỉ 15) nên chủ yếu là các thành phần nhập cư rất phức tạp. Ngoài ra, trong quá trình chung sống, các chủng tộc hòa huyết, làm xuất hiện thành phần người lai.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021