Giải bài tập 2 trang 53 sách TBĐ địa lí 7

 • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Ngày 1-5-2004, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm những nước nào?

Bài làm:

Ngày 1-5-2004, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm 10 nước:

 • E-xtô-ni-a
 • Lat-vi-a
 • Lit-va
 • Ba Lan
 • Séc
 • Xlô-va-ki-a
 • Hung-ga-ri
 • Xlô-va-ni-a
 • Manta
 • Síp.
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021