Giải bài 1 trang 32 sách TBĐ địa lí 7

 • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 32 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ bên và kết hợp với hình 37.1 trong SGK, em hãy:

 • Nêu tên các khu vực có mật độ dân số:
  • Trên 100 nguời/
  • Từ 51 đến 100 người/
  • Từ 11 đến 50 người/
  • Từ 1 đến 10 người/
  • Dưới 1 người/
 • Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư
 • Cho biết những thay đổi của sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó

Bài làm:

Mật độ dân số các khu vực:

 • Trên 100 nguời/: Đông Bắc Hoa Kì
 • Từ 51 đến 100 người/: Đông Nam, phía Nam và ven vịnh Caliphoocnia
 • Từ 11 đến 50 người/: Ven Thái Bình Dương
 • Từ 1 đến 10 người/: Hệ thống Cooc-đi-e
 • Dưới 1 người/: Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canađa.

Nhận xét sự phân bố dân cư:

Dân cư Bắc Mĩ phân bố không đồng đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây và phía Đông

Dân cư thưa thớt ở bán đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-da, hệ thống Cooc-đi-e vì: Khu vực bán đảo Alaxca và Bắc Canađa có điều kiện sống khó khăn, khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt. Cooc-đi-e là hệ thống núi cao, đồ sộ, địa hình hiểm trở, không thuận lợi cho các hoạt động sống của con người.

Dân cư tập trung đông đúc ở Đông Bắc Hoa Kì vì: Khu vực này, có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế phát triển sớm. Ngoài ra, khu vực Đông Bắc Hoa Kì có nền công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, hải cảng,...

Sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ có sự thay đổi. Đó là Dân cư Bắc Mĩ đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và đông bắc ven Đại Tây Dương xuống phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.

Nguyên nhân: các thành phố mới với các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, năng động được hình thành ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương đã kéo theo sự di chuyển của dân cư Bắc Mĩ.

 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021