Giải bài tập 4 trang 53 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy nêu các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng Liên minh châu Âu là một trong ba trung tâm kinh tế và trao đổi thương mại lớn của thế giới.

Bài làm:

  • Năm 2004, GDP của EU đứng đầu thế giới với 12690,5 tỉ USD, chiếm 31,0 % tổng GDP thế giới, vượt qua cả Hoa Kì và Nhật Bản.
  • EU cũng dẫn đầu về tỉ trọng xuất khẩu trong GDP, đạt 26,5% vào năm 2004 và tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới, chiếm 37,7% trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021