Giải bài tập 2 trang 49 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 49 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ và nội dung SGK, em hãy nêu các nguồn lợi và những ngành kinh tế chính của các nước Bắc Âu.

Bài làm:

Các nguồn lợi của các nước Tây Âu là:

  • Thủy điện,
  • Nguồn lợi từ biển
  • Nguồn lợi từ rừng

Những ngành kinh tế chính của các nước Tây Âu là:

  • Thủy điện
  • Đánh bắt hải sản
  • Khai thác gỗ và sản xuất giấy
  • Đóng tàu
  • Luyện kim...
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021