Giải bài 2 trang 32 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 32 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ trên và nội dung SGK, em hãy:

Nêu tên các đô thị có quy mô dân số:

  • Trên 8 triệu dân
  • Từ 5 đến 8 triệu dân
  • Từ 3 đến 5 triệu dân

Nhận xét và giải thích về sự phân bố các đô thị

Bài làm:

Quy mô các đô thị:

  • Trên 8 triệu dân: Niu I-ooc, Lốt-an-giơ-lét, Mê -hi-cô-xi-ti
  • Từ 5 đến 8 triệu dân: Oa-sinh-tơn, Si-ca-go, Xan-pran-xi-co
  • Từ 3 đến 5 triệu dân: Goa-đa-la-ha-ra, Môn-trê-an, Đa-lat, Mai-a-mi, Phi-la-đen-phi-a, Van-cu-vơ, Xit-tơn, Hiu-xtơn, Đi-tơ-roi.

Nhận xét và giải thích sự phân bố đô thị Bắc Mĩ:

Độ thị ở Bắc Mĩ đang ngày một phát triển mạnh. Tuy nhiên, sự phân bố đó không đồng đều. Đô thị chủ yếu tập trung ở vùng ven biển và phía Nam Hồ lớn. Càng đi sâu vào trong lục địa Bắc Mĩ thì đô thị càng thưa thớt với quy mô nhỏ.

Sở dĩ như vậy là do: Những vùng ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi, giàu tài nguyên khoáng sản, được phát triển công nghiệp và tiến hành công nghiệp từ sớm.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021