Giải bài tập 2 trang 48 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 48 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào hình 55.2 trong SGK, kết hợp hình 54.1 trong SGK, em hãy:

  • Hoàn thành bảng sau:
Các ngành công nghiệpNơi phân bố chủ yếu (Khu vực hoặc quốc gia nào?)

Khai thác dầu

Luyện kim đen

Luyện kim màu

Sản xuất máy bay

Dệt

Cơ khí

Đóng tàu

  • Dựa vào kiến thức đã học giải thích vì sao cơ cấu các ngành công nghiệp của châu Âu rất đa dạng?

Bài làm:

Hoàn thành bảng:

Các ngành công nghiệpNơi phân bố chủ yếu (Khu vực hoặc quốc gia nào?)

Khai thác dầu

Luyện kim đen

Luyện kim màu

Sản xuất máy bay

Dệt

Cơ khí

Đóng tàu

Ru-ma-ni, Hung-ga-ri

Tây và Trung Âu

Tây Âu và Bắc Âu

Pháp, Liên bang Nga

Tây Âu và Đông Âu

Tây Âu

Tây Âu và Nam Âu

Cơ cấu các ngành công nghiệp ở Châu Âu rất đa dạng vì:

  • Châu Âu có ngành công nghiệp phát triển sớm nhất thế giới.
  • Bên cạnh phát triển các ngành công nghiệp truyền thống(khai thác than, luyện kim, đóng tàu,....), Châu Âu còn phát triển mạnh các ngành công nghiệp mới áp dụng nhiều khoa học, công nghệ.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021