Giải TBĐ địa 7 bài 5: Đới nóng - Môi trường xích đạo ẩm

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 5: Đới nóng - Môi trường xích đạo ẩm sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 7. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7.

Bài 1: Trang 7 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 5.1 trong SGK và đối chiếu với lược đồ trên, em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ trên để thấy rõ sự phân bố các kiểu môi trường đới nóng.

Trả lời:

Bài 2: Trang 7 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở hình 5.2 trang 16 và nội dung SGK, em hãy cho biết sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu xích đạo ẩm.

Trả lời:

Sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu xích đạo ẩm:

- Nhiệt độ: Khí hậu xích đạo ẩm có nhiệt độ cao quanh năm:

 • Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25oC – 28oC
 • Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất rất nhỏ (khoảng 3oC).
 • Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, tới hơn 10oC.

- Lượng mưa: Khí hậu xích đạo ẩm có mưa nhiều và độ ẩm cao quanh năm

 • Lượng mưa trung bình năm từ 1500mm đến 2500mm
 • Mưa phân bố tương đối đồng đều tất cả các tháng trong năm
 • Càng gần xích đạo mưa càng nhiều.

Câu 3: Trang 7 - sách TBĐ địa lí 7

Hãy nêu đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm ở môi trường xích đạo:

 • Về trạng thái của lá ở các mùa quanh năm.........................................
 • Về số tầng tán và độ cao của cây trong rừng rậm............................................
 • Bên cạnh những cây thân gỗ, trong rừng rậm thường xanh quanh năm còn có những loại cây gì?..................................

Trả lời:

 • Về trạng thái của lá ở các mùa quanh năm: Xanh tốt quanh năm
 • Về số tầng tán và độ cao của cây trong rừng rậm: Gồm 5 tầng (tầng cỏ quyết, tầng cây bụi, tầng cây gỗ cao trung bình, tầng cây gỗ cao, tầng cây vượt tán), có độ cao khoảng 40 – 50m.
 • Bên cạnh những cây thân gỗ, trong rừng rậm thường xanh quanh năm còn có những loại dây leo thân gỗ, phong la, tầm gửi,…

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021