Giải TBĐ địa 7 bài 26: Thiên nhiên châu Phi

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 26: Thiên nhiên châu Phi sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 21. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7.

Bài 1: Trang 21 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ “Tự nhiên châu Phi” trong SGK và trong “Tập bản đồ thế giới và các châu lục”, em hãy:

  • Điền vào chỗ chấm (...) của lược đồ bên tên: Các đại dương và biển như Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương; Biển Đỏ, Địa Trung Hải; vịnh Ghinê, đảo Mađagaxca, kênh Xuyê.
  • Điền tiếp tên hai chí tuyến và đường xích đạo vào chỗ chấm (...) ở lược đồ. Em có nhận xét gì về vị trí địa lý của châu Phi

Trả lời:

Điền vào chỗ chấm (....):

Nhận xét:

  • Châu Phi có đường xích đạo và 2 đường chí tuyến đi qua, phần lớn diện tích của châu Phi nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam
  • Châu Phi được bao bọc bởi các biển và đại dương.

Bài 2: Trang 21 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ “Tự nhiên châu Phi” và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung phù hợp:

Địa hình châu Phi.................., độ cao trung bình khoảng...............m, toàn bộ châu lục là một khối.........................khổng lồ, trên đó là các........................xen các....................... Phía Đông của châu Phi có nhiều ...................., nhiều hồ hẹp và dài như hồ..................... và hồ...................... Châu Phi có rất ít...............và ........................ Sông .............................là sông dài nhất ở châu Phi.

Trả lời:

Địa hình châu Phi khá đơn giản, độ cao trung bình khoảng 750 m, toàn bộ châu lục là một khối cao nguyên khổng lồ, trên đó là các sơn nguyên xen các bồn địa. Phía Đông của châu Phi có nhiều thung lũng sâu, nhiều hồ hẹp và dài như hồ Tanganica và hồ Niatxa. Châu Phi có rất ít núi caođồng bằng thấp. Sông Nin là sông dài nhất ở châu Phi.

Bài 3: Trang 21 - sách TBĐ địa lí 7

Hãy nêu tên các khoáng sản của châu Phi và sự phân bố của chúng.

Trả lời:


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021