Giải TBĐ địa 7 bài 34: Thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực Châu Phi

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 34: Thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực Châu Phi sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 29. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên 3 đến 4 nước có thu nhập bình quân đầu người tương ứng vào bảng dưới đây:

Tên nướcThuộc khu vực

Thu nhập bình quân đầu người

(USD/người)

Mức độ phát triển kinh tế

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Trên 2500

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Từ 1000 đến 2500

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Dưới 200

..............................

..............................

..............................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 7

Lập bảng so sánh để thấy rõ đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi:

Khu vựcNhững sản phẩm XK chủ yếuNhững sản phẩm NK chủ yếu
Bắc Phi
Trung Phi
Nam Phi

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021