Giải bài 2 trang 31 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào “Lược đồ các kiểu khí hậu Bắc Mỹ”, trang 115 SGK, em hãy:

  • Nêu tên và vị trí các kiểu khí hậu?
  • Cho biết kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất. Vì sao?
  • Giải thích vì sao khí hậu ở Bắc Mỹ lại có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam, Đông – Tây?

Bài làm:

Tên kiểu khí hậuVị trí phân bố

Khí hậu hàn đới

Khí hậu ôn đới

Khí hậu nhiệt đới

Khí hậu núi cao

Khí hậu cận nhiệt đới

Khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc

Các đảo, quần đảo và rìa lục địa phía Bắc

Chiếm phần lớn diện tích Bắc Mỹ từ duyên hải phía Đông đến đồng bằng trung tâm, bán đảo Alaxca và phía Bắc vùng ven biển phía Tây.

Phía Nam của Bắc Mỹ

Trung tâm hệ thống Cooc-đi-e

Ven biển phía Đông Nam của Bắc Mỹ và một phần nhỏ ven biển phía Tây

Phía Nam hệ thống Cooc-đi-e và phía Bắc sơn nguyên Mêhicô.

  • Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất là khí hậu ôn đới. Vì phần lớn lãnh thổ Bắc Mỹ nằm ở vĩ độ ôn đới.
  • Khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa rất đa dạng.

Thứ nhất là sự phân hóa khí hậu theo chiều Bắc – Nam, do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự phân hoá bắc – nam

Đi từ Bắc xuống Nam, Bắc Mĩ có các vành đai khí hậu: Hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Trong đó, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.

Thứ hai là sự phân hóa khí hậu theo chiều Tây – Đông, do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển đã tạo ra sự phân hoá đông – tây.

Lấy kinh tuyến 100° Tây làm ranh giới, thấy rất rõ sự phân hoá khí hậu. Phía tây kinh tuyến này, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Phía đông của kinh tuyến hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021