Giải bài tập 3 trang 40 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 7

Em hãy giải thích vì sao lại có sự phân bố khác nhau về thực vật ở hai sườn dãy Anđét?

Bài làm:

Thực vật ở hai sườn Đông và Tây của dãy An-đet lại có sự khác nhau. Nguyên nhân là vì:

  • Ở Sườn Đông Anđét nằm trong khu vực hoạt động của gió Tín Phong, mang hơi ẩm từ biển vào gặp bức chắn địa hình An-đet nên toàn bộ hơi nước được trút hết sườn Đông, giúp cho sườn Đông có khí hậu ấm và ẩm do lương mưa lớn.
  • Ở sườn Tây Anđét, do có dòng biển lạnh Pê ru chạy ven bờ nên khí hậu khô hạn, ít mưa.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021