Giải TBĐ địa 7 bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 14. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7.

Bài 1: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 7

Điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng:

Hình thức sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa bao gồm:

Trả lời:

Hình thức sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa bao gồm:

Bài 2: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 7

Hãy nêu những nguyên nhân để nông nghiệp đới ôn hòa đạt hiệu quả cao

Trả lời:

Những nguyên nhân để nông nghiệp đới ôn hòa đạt hiệu quả cao:

  • Áp dụng những thành tựu kĩ thuật cao trong quá trình sản xuất
  • Tổ chức sản xuất quy mô lớn theo kiểu công nghiệp
  • Chuyên môn hóa sản xuất từng nông sản
  • Coi trọng biện pháp tuyển chọn giống cây trồng vật nuôi.

  • 5 lượt xem