Giải TBĐ địa 7 bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 54 sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 47. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào hình 54.1 trong SGK, hoàn thành bảng sau:

Nhóm ngôn ngữTên các quốc gia có sử dụng ngôn ngữ đó
Giecmanh............................................................
Latinh............................................................
Xlavơ............................................................
Hi Lạp............................................................
Các nhóm ngôn ngữ khác............................................................
Vùng đan xen hai ngôn ngữ............................................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 54.2 trong SGK, em hãy:

  • Tìm sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000
  • Cho biết xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu hãy giải thích rõ điểm này

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 54.3 trong SGK, hãy nhận xét về sự phân bố dân cư ở châu Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 7

Chọn câu em cho là đúng:

Đặc điểm nào sau đây không thuộc các đặc điểm đô thị hóa ở Châu Âu?

A. Tỉ lệ dân thành thị cao

B. Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị

C. Đô thị hóa chủ yếu do nhiều người di cư đến thành phố để kiếm việc làm

D. Đô thị hóa nông thôn phát triển

=> Xem hướng dẫn giải


  • 54 lượt xem