Giải TBĐ địa 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 37: Dân cư Bắc Mĩ sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 32. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 32 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ bên và kết hợp với hình 37.1 trong SGK, em hãy:

 • Nêu tên các khu vực có mật độ dân số:
  • Trên 100 nguời/
  • Từ 51 đến 100 người/
  • Từ 11 đến 50 người/
  • Từ 1 đến 10 người/
  • Dưới 1 người/
 • Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư
 • Cho biết những thay đổi của sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 32 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ trên và nội dung SGK, em hãy:

Nêu tên các đô thị có quy mô dân số:

 • Trên 8 triệu dân
 • Từ 5 đến 8 triệu dân
 • Từ 3 đến 5 triệu dân

Nhận xét và giải thích về sự phân bố các đô thị

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ bên, em hãy:

Kể tên những sản phẩm nông nghiệp chính...................

Cho biết vùng phân bố chủ yếu của chúng

 • Lúa mì...................
 • Ngô.......................
 • Mía........................
 • Bông.....................
 • Trâu, bò................
 • Lợn.........................

Giải thích vì sao Hoa Kì trồng nhiều lúa mì, nuôi nhiều lợn, bò sữa. Ở ven vịnh Mêhicô trồng nhiều cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả.......................

=> Xem hướng dẫn giải


 • 52 lượt xem