Giải TBĐ địa 7 bài 58: Khu vực Nam Âu

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 58 sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 51. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Nêu tên các dãy núi chính theo thứ tự từ Tây sang Đông. Nêu nhận xét về địa hình khu vực Nam Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Palecmô trong SGK, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa và cho biết đây thuộc kiểu khí hậu nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Nêu tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng của các nước Nam Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Hãy cho biết tiềm năng phát triển của ngành du lịch ở Nam Âu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem