Giải bài tập 2 trang 51 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Palecmô trong SGK, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa và cho biết đây thuộc kiểu khí hậu nào?

Bài làm:

Nhận xét nhiệt độ, lượng mưa ở Palecmô:

  • Nhiệt độ: Hầu hết các tháng trong năm nhiệt độ đều trên 10 C do đó ở đây có mùa đông ấm. Tuy nhiên, vào mùa hè nhiệt độ khá cao lên đến 25 C.
  • Lượng mưa: Tương đối ít, lượng mưa trung bình đạt 711mm. Mưa nhiều nhất diễn ra từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và mưa ít từ tháng 5 đến tháng 9.

=> Từ những nhận xét trên ta thấy, Palecmô thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021