Giải TBĐ địa 7 bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 31. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát lược đồ bên, các hình 36.1 và 36.2 trong SGK, em hãy:

  • Cho biết từ Tây sang Đông, Bắc Mỹ có thể chia ra làm mấy khu vực địa hình?
  • Nêu tên, đặc điểm và giá trị kinh tế chính của mỗi khu vực địa hình?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào “Lược đồ các kiểu khí hậu Bắc Mỹ”, trang 115 SGK, em hãy:

  • Nêu tên và vị trí các kiểu khí hậu?
  • Cho biết kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất. Vì sao?
  • Giải thích vì sao khí hậu ở Bắc Mỹ lại có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam, Đông – Tây?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021