Giải TBĐ địa 7 bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 10. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7.

Bài 1: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 7

Đặc điểm chính về dân số đới nóng là:

Trả lời:

Đặc điểm chính về dân số đới nóng là:

Bài 2: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào số liệu đã cho về tốc độ mất rừng hàng năm ở một số khu vực thuộc đới nóng (1990 – 1995), em hãy đánh số thứ tự từ 1 đến 5 (theo số liệu tỉ lệ mất rừng hàng năm đã cho của các khu vực) từ cao đến thấp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:

STTKhu vựcTốc độ mất rừng (% diện tích rừng/năm)

Đông Nam Á

Nam Á

Trung Đông và Bắc Phi

Nam Xahara

Mĩ Latinh

0,8

0,2

0,9

0,7

0,6

Trả lời:

STTKhu vựcTốc độ mất rừng (% diện tích rừng/năm)

2

5

1

3

4

Đông Nam Á

Nam Á

Trung Đông và Bắc Phi

Nam Xahara

Mĩ Latinh

0,8

0,2

0,9

0,7

0,6

Bài 3: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 7

Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng.

Chính phủ và nhân dân ở đới nóng đang phải đối mặt với những vấm đề gì trên con đường phát triển của đất nước:

Trả lời:

Chính phủ và nhân dân ở đới nóng đang phải đối mặt với những vấm đề gì trên con đường phát triển của đất nước:

Bài 4: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 7

Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng?

Trả lời:

Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng là giảm tỉ lệ gia tăng dân số thông qua:

  • Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
  • Tăng cường tuyên truyền, truyền thông về dân số.
  • Nâng cao trình độ dân trí.

  • 4 lượt xem