Giải TBĐ địa 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 11. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7.

Bài 1: Trang 11- sách TBĐ địa lí 7

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để nêu rõ các nguyên nhân tác động đến di dân ở đới nóng

Trả lời:

Các nhân tốHậu qủa
Thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, sự nghèo đói và thiếu việc làm ...Tạo nên các làn sóng di dân tự do đa dạng, phức tạp tác động lớn đến kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị và môi trường.
Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn.Di dân từ nông thôn lên thành phố, dân số đô thị tăng nhanh, tạo sức ép lớn đối với vấn đề việc làm và môi trường đô thị.
Hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc người không dứt.Di dân tị nạn rất phổ biến ở nhiều nước châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á
Chính sách di dân của nhà nước.Những cuộc di dân có kế hoạch có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội

Bài 2: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ “Phân bố các siêu đô thị ở đới nóng”, em hãy lựa chọn và điền tên các siêu đô thị đó vào bảng dưới đây

Trả lời:

Tên đô thịThuộc châuTên đô thịThuộc châu

Mêhicô Xiti

Xao Paolô

Riô Đê Gianêrô

La Gốt

Cairô

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Phi

Đêli

Carasi

Mumbai

Đaca

Côngcata

Manila

Giacacta

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021