Giải bài 2 trang 35 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 40.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học hãy giải thích vì sao nguồn vốn và lao động của Hoa Kì lại chuyển dịch từ vùng công nghiệp Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới.

Bài làm:

Nguồn vốn và lao động của Hoa Kì lại chuyển dịch từ vùng công nghiệp Đông Bắc xuống vành đai công nghiệp mới ở phía Tây và phía Nam của Hoa Kì “vành đai mặt trời”.

Sở dĩ có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì là vì:

  • Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới
  • Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp hiện đại gắn liền với việc hình thành các trung tâm công nghiệp, nghiên cứu khoa học kỹ thuật…, tạo điều kiện cho sự ra đời của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”.
  • Sự phát triển nhanh chóng của vành đai công nghiệp Mặt Trời đã thu hút vốn và lao động trên toàn lãnh thổ Hoa Kì, đặc biệt là từ vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021