Giải bài tập 2 trang 42 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 42- sách TBĐ địa lí 7

Em hãy cho biết vì sao phần lớn diện tích Ôxtrâylia là hoang mạc? (Chú ý dựa vào đường chí tuyến, dòng biển để nhận xét). Em có nhận xét gì về vị trí phân bố lục địa, quần đảo và các chuỗi đảo ở châu Đại Dương?

Bài làm:

Phần lớn diện tích Ôxtrâylia là hoang mạc vì các nguyên nhân sau:

Chí tuyến Nam đi qua giữa lănh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuvến, không khí ổn định khó gây mưa. - Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy dài từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn Đông ô-xtrây-li-a, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu của phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.

Nhận xét về vị trí phân bố lục địa, quần đảo và các chuỗi đảo ở châu Đại Dương.

Sự phân bố lục địa, các đảo và quần đảo trong châu Đại Dương không đồng đều. Các quần đảo tập trung chủ yếu ở phía Bắc và Đông Bắc (Mêlanêdi, Micrônêdi, Pôlinêdi...). Ở phía Đông Nam chỉ có quẩn đảo Niu Dilen.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021